ENG
OPEN CALL: HERONTWIKKELING vynckier

Vynckier is in transitie

bouw jij mee aan de toekomst?
ik ben GEÏNTERESSEERD

De ‘Vynckier’ site in Gent, gelegen aan de Gentse stadsring R40 - Nieuwevaart, is een industriezone van 10 hectare op een unieke locatie op de dynamische “interface” tussen stad en havengebied. De site is goed ontsloten, op amper 2 km van het stadscentrum, maar ook vlakbij de noordelijke R4 en de Gentse haven met zijn vele industriële productiebedrijven en internationale toeleveringsketens.

Revive en Anglo Belgian Corporation wensen in nauw overleg met stad Gent deze site te herontwikkelen tot een levendige werkomgeving. Hier zal een innovatie-ecosysteem vorm krijgen dat oplossingen bouwt voor grote maatschappelijke uitdagingen op het vlak van energietransitie en industrie 4.0.

Deze open call is een eerste stap in de verdere uitwerking van een masterplan voor de hele Vynckier site. Als nieuwe eigenaar van het terrein neemt Revive op dit moment samen met ABC de lead in de herontwikkeling, waarbij het kan terugvallen op een uitgebreide ervaring en expertise in het herontwikkelen van oude industriële sites en vormgeven van innovatieve ecosystemen. Samen met de architecten van ORG - en in nauw overleg met Stad Gent - liggen er ambitieuze plannen op tafel om deze iconische site te doen herleven, met respect voor het rijke erfgoed en verleden, klaar voor de toekomst.

Bent u als bedrijf hierin geïnteresseerd? Wilt u op de hoogte gehouden worden of ziet u uw bedrijf hier deel vanuit maken? Laat dan vrijblijvend uw gegevens achter:

ik ben geïnteresseerd

ons doel

De Vynckiersite in relatie met de stad, haven en ruimere regio positioneren als voorloper in de energietransitie en de transformatie van de industrie.

De Vynckiersite als productiesite herontwikkelen naar vernieuwende, creatieve maakbedrijvigheid en future proof productie.

Open innovatiepartnerships en interactie stimuleren tussen de bedrijven op de site en met het ruimere economische weefsel in Gent en Vlaanderen door het aanbieden van een aantrekkelijke en levendige site die inspireert en die menselijk contact en ontmoeting faciliteert.

Een living lab creëren: een plek waar technologie kan worden gevalideerd en opgeschaald door het delen van infrastructuur zoals state-of-the-art productie-machines, R&D faciliteiten, labo’s en ateliers, smart grids en energie-infrastructuur.

Opleiden en aantrekken van lokaal én internationaal technisch en technologisch talent: leerlingen en studenten onder de vorm van duaal leren in samenwerking met bedrijven op de site.

business opportunities

Een eerste marktverkenning en ecosysteemscan op het niveau van de Gentse regio, tonen op technologisch en economisch vlak grote opportuniteiten en synergieën op vlak van:

Energietransitie
CLIMATE TECH

De klimaatverandering dwingt ons om anders te gaan nadenken en omspringen met energie. Energietransitie vormt hierin een belangrijk onderdeel. De zoektocht naar een overgang, waarbij de energievoorziening structureel anders voorzien moet worden qua aard en vorm dan binnen het huidige energiesysteem, dringt zich op. Binnen deze transitie wordt onderzocht hoe fossiele brandstof grotendeels vervangen wordt door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energie voorzien meer decentraal georganiseerd.

WIJ ZOEKEN ...

Maakindustrie
industrie 4.0

In hoofdzaak willen we ons ook focussen op maakindustrie. Het vervormen van rauwe materialen tot nieuweproducten die matchen met het ecosysteem. Verder verstaan we onder industrie4.0 ook bedrijven die zich toespitsen op circulaire economie, industriële fabricagetechnieken, cradle-to-cradleproductie, milieutechnologie, IoT en systemen die ons denkproces deels of volledig kunnen overnemen.wij zoeken ...

wie zoeken wij?


Om deze opportuniteiten te benutten, zoeken we ambitieuze en complementaire partners: grote én kleine bedrijven die op de site willen produceren, R&D-activiteiten en samenwerkingen opzetten. We voorzien schaalbare en modulaire infrastructuur die kan meegroeien met bedrijven in elke ontwikkelingsfase: van start-up tot scale-up tot gevestigde wereldspeler. Hiervoor zoeken we ook de ondersteuning van:

IK BEN GEÏNTERESSEERD

de partners


Revive is een voorloper en marktleider in complexe stadsvernieuwingsprojecten. We transformeren brownfields in toekomstbestendige, koolstofvrije en geconnecteerde ontwikkelingsplannen. Revive wil als nieuwe eigenaar de iconische site Vynckier aan de Nieuwevaart een nieuwe toekomst geven. De kenmerkende Manchestergebouwen, elk zo’n 25.000m² aan industrieel erfgoed, herinneren aan de pioniersrol die Gent speelde in de Industriële Revoluties van de 19e en begin 20e eeuw. Nu de economie wereldwijd op een kantelpunt staat, kan deze site opnieuw pionier zijn, met “Moderne Manchesters”: circulaire en modulaire, schakelbare en schaalbare fabrieken van de toekomst. Zo wordt de site een thuis voor de nieuwe, “clean, lean & green” Industriële Revolutie. Meer weten over Revive? Surf naar www.revive.be


Anglo Belgian Corporation
(ABC) is een toonaangevende Europese fabrikant van innovatieve industriële verbrandingsmotoren met een vermogen van 1 tot 10 MW voor schepen, locomotieven, elektriciteitscentrales en noodgroepen. De ABC motoren werken op diesel, dual-fuel, biobrandstoffen, methanol en zelfs waterstof. ABC ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1912 vanuit Gent, in haar vestiging aan de Wiedauwkaai die ten noorden aan de Vynckier site grenst. In de afgelopen 100 jaar heeft ABC blijk gegeven van visie, innovatie en een sterke export-gedreven groei. ABC zal het noordelijk deel van de site overnemen van Revive om haar activiteiten in Gent verder uit te breiden, en bundelt de krachten met Revive om de site samen volledig te herontwikkelen tot een levendige campus in het teken van industrie 4.0 en de energietransitie. Wil je graag meer weten over ABC? Surf dan naar www.abc-engines.com